FANDOM


The Celtish tungs are meanly spoken in Western Europe. There are six Celtish tungs still spoken in the world today: Breton (in Brittany, France), Cornish, Welsh, Manx (Manx Iland), Scottish Gaelish (spoken in the north-west, formerly also in the south-west) and Irish (mainly in the south-west of Ireland). Gaulish was once spoken throughout France as was Celtiberish in north-western Iberia before the Romish onfall. Western Scots also has an inborn meanship of speakers in Canada where it was once swith widely spoken, and there are Welsh speakers in Patagonia.

withmete of Celtish tungs:

All folk are born free and even in worth and rights. They are bestowed with mind and heed and should behave towards one another in a mindset of brotherhood.

  • Breton: Dieub ha par en o dellezegezh hag o gwirioù eo ganet an holl dud. Poell ha skiant zo dezho ha dleout a reont bevañ an eil gant egile en ur spered a genvreudeuriezh.
  • Cornish: Pub den oll yw genys frank ha kehaval yn dynita ha gwiryow. Yth yns i enduys gans reson ha cowses hag y tal dhedhans gwul dhe udn orth y gila yn spyrys a vredereth.
  • Welsh: Genir pawb yn rhydd ac yn gydradd â'i gilydd mewn urddas a hawliau. Fe'u cynysgaeddir â rheswm a chydwybod, a dylai pawb ymddwyn y naill at y llall mewn ysbryd cymodlon.
  • Western Scots: Tha gach uile dhuine air a bhreth saor agus co-ionnan ann an urram 's ann an còirichean. Tha iad air am breth le reusan is le cogais agus mar sin bu chòir dhaibh a bhith beò nam measg fhein ann an spiorad bràthaireil.
  • Irish Gaelish: Saolaítear na daoine uile saor agus comhionann ina ndínit agus ina gcearta. Tá bua an réasúin agus an choinsiasa acu agus dlíd iad féin d'iompar de mheon bráithreachais i leith a chéile.
  • Manx: Ta dagh ooilley pheiagh ruggit seyr as corrym ayns ard-cheim as kiartyn. Ren Jee feoiltaghey resoon as cooinsheanse orroo as by chair daue ymmyrkey ry cheilley myr braaraghyn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.