FANDOM


Albaniash tung Edit

 • Gheg
 • Tosk
  • Arbëresh
  • Arvanitish

Anatolish tungs (dead) Edit

 • Hittitish
 • Luwish
 • Lycish
 • Lydish
 • Palaish

Armenish Tung Edit

 • Nowtidish Armenish
  • Eastern Armenish
  • Western Armenish
   • Homshetsi
  • mixed Lomavren
 • Ur-Armenian (dead)
 • Classical Armenian
 • Middle Armenian

Baltish Tungs Edit

 • Latvish
  • Latgalish
  • New Curonish
 • Litwenish (Loonish)
  • Samogitian

Dead tungs:

 • Old Prussish
 • Curonish (disputed; see Start of Curonish)
 • Galindish
 • Selonish
 • Semigallish
 • Skalwish
 • Sudovish

Celtish Tungs Edit

 • Landstretchish Celtish (all dead; a nearstockish grouping)
  • Gaulish
  • Lepontish
  • Galatish
  • Celtiberish
 • Ilandish Celtish
  • Goidelish
   • Galwegish Gaelish (dead)
   • Irish
   • Highland Scots
   • Manx
   • Shelta (cant)
   • Beurla Reagaird
  • British
   • Welsh
   • Breton
   • Cornish
   • Cumbrish
   • Ivernic 
   • Pictish (disputed – possibly a before-Indo-Europish lone tung)
 • Unsorted
  • Gallaecish (dead)
  • Norish (dead)

Teutonish Tungs Edit

 • East Teutonish (all dead)
  • Gothish
  • Vandalish
  • Burgundish
  • Crimeish Gothish
 • North Teutonish
  • East
  • West
   • Icelandish
   • Faroeish
   • Norn (dead)
   • Norwegian
    • Bokmål
    • Nynorsk
    • Høgnorsk
    • Sognamål
    • Stavangersk
    • Trøndersk
    • Hallingmål-Valdris
    • Vestlandsk
    • Arendalsk
    • Bergensk
    • Sandnes
    • Vikværsk
    • Meldal
    • Trondheimsk
    • Brønnøy
 • West Teutonish
  • High German languages
   • Teutonlandish
   • East Frankish
   • Yiddish
   • Bavarish
    • Cimbrish
    • Hutterite
    • Mòcheno
   • Lombardish (dead)
   • Wymysorys
   • Mid-Teutonlandish
    • Luxemburghish
    • Ripuarian
     • Colognian
    • Riograndenser Hunsrückisch
    • Hessian
    • Palatinate Teutonlandish
    • Pennswood Teutonlandish
    • Thuringish
    • Upper Saxish
    • Erzgebirgisch
    • Silesian Teutonlandish
    • High Prussish
    • Lusatish
   • Upper Teutonlandish
    • Alemannish
     • Alsatish
     • Swabish
     • High Alemannish
     • Highest Alemannish
     • Low Alemannish
     • Colonia Tovar
  • Low Teutonlandish
   • East Low Teutonlandish
    • Plautdietsch
    • Brandenburghisch
    • Mecklenburghisch
    • Low Prussish
    • East Pomeranish
   • West Low Teutonlandish
    • Westphalish
    • Eastphalish
    • Northern Low Saxish
    • Hamburghish
    • East Frisish Low Saxish
    • Gronings
    • Stellingwarfs
    • Dreents
    • Tweants
    • Achterhooks
    • Sallaans
    • Urkers
    • Veluws
  • Low Frankish tungs
   • Dutch
    • Flemish
    • West Flemish
    • Africkans
    • Hollandish
    • Brabantian
   • Limburghish
   • Zealandish
  • Engel-Frisish tungs
   • Frisish tungs
    • Eiderstedt Frisish (dead)
    • North Frisish
    • Saterland Frisish
    • West Frisish
   • English
   • Lowland Scots

Greekish tungs (Greek) Edit

 • Greek
  • Myceneish Greek (extinct)
  • Aeolish Greek
  • Arcadocyprusish
  • Attish (extinct)
  • Dorish (extinct)
   • Koine (extinct)
    • Middle Greek (extinct)
     • Nowtidish Greek
      • Cretish
      • Demotish
      • Katharevousa
      • Cyprusish
      • Yevaniish (most likely dead)
      • Italo-Greek (Greko)
      • Calabrish
     • Pontish
  • Romano-Greek
  • Eastern
   • Ionish (dead
  • Western
   • Dorish (dead)
    • Tsakonish

Indo-Iranish tungs Edit

 • Indo-Aryanish tungs
  • Central Indo-Aryish tungs
  • East Central Indo-Aryish tungs
   • Awadhish
   • Baghelish
   • Chhattisgarhish
   • Fijish Hindustanish
  • Eastern Indo-Aryish tungs
   • Bengalish-Assamish tungs
    • Assamish
    • Bengalish
    • Bishnupriya Manipurish
    • Chakma
    • Chittagonian
    • Hajong
    • Halbish
    • Kharia Thar
    • Kayort
    • Kurmukar
    • Mal Paharia
    • Mirgan
    • Naharish
    • Rajbangsi
    • Rohingya
    • Sylheti
    • Tangchangya
   • Biharish tungs
    • Angika
    • Bajjika
    • Bhojpuri
    • Caribish Hindustanish
    • Khortha
    • Kudmalish
    • Magadhish
    • Maithilish
    • Majhish
    • Musasa
    • Oraon Sadri
    • Pali
    • Panchpargania
    • Sadrish
    • Surajpurish
   • Oriya tungs
    • Adivasi Oriya
    • Bhatrish
    • Bhunjia
    • Bodo Parja
    • Kosli
    • Kupia
    • Oriya
    • Relli
  • Northern
   • Nepalish
   • Garhwalish
   • Kumaonish
   • Jumlish
   • Palpa
   • Dogri-Kangri tungs
    • Dogrish
    • Kangrish
    • Mandealish
    • Jaunsarish
    • Kullu
    • Pahari Kinnaurish
    • Sirmaurish
    • Hindurish
    • Mahasu Paharish
  • North-Western Indo-Aryish tungs
   • Dardish tungs (The relation of this subband to other Indo Aryish tungs is unclear.)
    • Chitral tungs
     • Kalasha-mun
     • Khowar
    • Kashmirish
    • Kohistanish tungs (Burglandish tungs, Kohilandish tungs)
     • Baterish
     • Chilisso
     • Gowro
     • Maiya
     • Kalamish
     • Kalkotish
     • Tirahish
     • Torwalish
     • Wotapuri-Katargalaish
    • Kunar tungs
     • Pashayish
     • Dameli
     • Gawar-Bati
     • Grangalish
     • Shumashtish
    • Shina tungs
     • Brokstat
     • Domaaki
     • Kohistani Shina
     • Phalura
     • Savi
     • Shina
     • Ushojo
    • Lahnda
    • Jakati
    • Khetranish
    • Pothoharish
    • Hindko
    • Saraiki
   • Gujaratish tungs
    • Gujaratish
    • Kachchish
   • Sindhi tungs
    • Jadgalish
    • Lasish
    • Sindhish
    • Sindhish Bhil
  • Nuristanish tungs (Noorlandish tungs, Nooristanish tungs, Lightlandish tungs)
   • Askunu
   • Kamkata-viri
   • Vasi-vari
   • Tregami
   • Waigali
   • Zemiaki
   • Kalasha-ala
  • Sanskrit
  • Southern Indo-Aryish tungs
   • Marathish–Konkanish tungs
    • Konkani
    • Katkari
    • Kukna
    • Phudagi
    • Samvedi
    • Varli
    • Marathi
   • Sinhalish-Maldivish tungs
    • Sinhalish
    • Veddah
    • Maldivish
  • Unclassified
   • Are
   • Bhalay
   • Deccan
   • Gowlan
   • Indo-Romanish (Romani)
    • Angloromanish
    • Balkan Romani
    • Bohemian Romani (extinct)
    • Caló
    • Finnish Kalo
    • Kalderash Romani
    • Kurbet
    • Laiuse Romani (extinct)
    • Romano-Greek
    • Romano-Serbian
    • Scandoromani
    • Sinte Romani
    • Welsh-Romani
   • Varhadi-Nagpuri language
   • Savji language
 • Iranish tungs
  • Eastern Iranish tungs
   • Northeastern Iranish tungs
    • Avestan tung
    • Ossetish tung
    • Yagnobish tung
    • Pashto tung
   • Southeastern Iranish tungs
  • Western Iranish tungs
   • Northwestern Iranish tungs
    • Parthish (dead)
    • Kurdish
     • Mid- Kurdish
     • Northern Kurdish
     • Southern Kurdish
     • Laki
     • Goranish
      • Sarli
      • Shabaki
    • Zaza
    • Balochish
     • Koroshish
    • Khuri
    • Talysh
     • Old Azerish (dead)
     • Tati
     • Harzandi
     • Karinganish
     • Kho'ini
     • Gozarkhanish
     • Kajalish
     • Koresh-e Rostam
     • Maragheish
     • Razajerdi
     • Shahrudi
    • Ashtianish
     • Vafsish
    • Alviri-Vidarish
    • Khunsarish
    • Gazish
    • Zoroastrian Dari
    • Nayini
   • Southwestern Iranish tungs
    • Persish
     • Bukhori
     • Dari
     • Hazaragi
     • Aimaq
     • Sistani
     • Pahlavi (dead)
     • Judeo-Persian
     • Dezfuli
     • Lurish
      • Bakhtiarish
     • Sivandish
     • Kuhmareyi
    • Lari
     • Bashkardi
     • Kumzari
    • Tat
     • Judeo-Tat
    • Tajik
    • Semnanish
     • Sangsari
     • Lasgerdi
     • Sorkhei
    • Gilakish
    • Mazanderanish
     • Gorgani
    • Deylami (extinct)

Italic tungs Edit

 • Sabellish (dead)
  • Oscish
   • Volscian
  • Umbrsh
 • Latino-Faliscish (dead)
 • Venetic (dead; either Italic or closely related to Italisc)
 • Romanish tungs
  • Italo-Western languages
   • Italo-Dalmatian tungs
    • Dalmatish (dead)
    • Istriot (dead)
    • Tuscanish
    • Venetish
    • Corsicish
    • Sassarish
    • Sicilish
    • Neapolish
     • Apulish
    • Judeo-Italian
   • Western Romanish tungs
    • Gallo-Romanish tungs
     • French
      • Angevin
      • Berrichon
      • Champenois
      • Poitevin
      • Saintongeais
     • Lorrain
     • Picard
     • Walloon
     • Norman
      • Anglo-Norman
      • Guernésiais
      • Jèrriais
     • Burgundian
      • Frainc-Comtou
     • Arpitan
     • Savoyard
     • Gallo
     • Romansh
     • Ladin
     • Occitan
     • Catalan
      • Balearish
      • Valencish
     • Piedmontish (Foothillish)
     • Ligurish
     • Lombard
     • Emilish-Romagnol
      • Emilish
      • Romagnol
    • Iberish Romanish tungs
  • Eastern Romanish tungs
   • Aromeenish
   • Romeenish
    • Megleno-Romeenish
    • Moldovish
    • Vlach
   • Istro-Romeenish
  • Sardinish

Slavish tungs Edit

 • Ur-Slavish
  • East Slavish tungs
   • Old East Slavish (dead)
   • White Russish
   • Russish
   • Ruthenish (dead)
   • Rusyn
    • Pannonian Rusyn
   • Ukrainish (Borderlandish)
    • Canadish Ukrainish
  • South Slavish tungs
   • Old Church Slavonish
   • Bulgarish
    • Banat Bulgarish
    • Meshterski
   • Macedonish
   • Torlakian (pidgin)
    • Gorani
   • Serbo-Croatish
    • Bosnish
    • Croatish
     • Chakavian
     • Burgenland Croatian
    • Kajkavian (extinct)
    • Montenegrin
    • Serbish
    • Shtokavian
     • Bunjevac
     • Slavomolisano
   • Slovenish
    • Resian
    • Wendish
  • West Slavish tungs
   • Czech
    • Moravish
   • Kashubish (Pomeranish)
   • Polish
    • Old Polish (dead)
   • Lachian
   • Masovian
   • Silesian (disputed)
   • Slovakish
   • Sorbish
    • Lower Sorbish
    • Upper Sorbish
   • Polabian (dead)
   • Knaanic (dead)
   • Slovincian (dead)

Tocharish tungs Edit

 • Tocharish A (Turfanian, East Tocharian or Agnean)
 • Tocharish B (Kuchean or West Tocharian)
 • Tocharish C (Kröanian)

Indo-European languages whose relationship to other languages in the family is unclear[edit] Edit

 • Cimmerian, possibly related to Thracian or Iranian
 • Ancient Ligurian, possibly related to Italic or Celtic
 • Lomavren
 • Ancient Macedonian
 • Dacian
 • Thracian
 • Illyrian
 • Messapian
 • Paionian
 • Phrygian
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.